1
by Higashino, Keigo
Published 2016
2
by Jiuyehui
Published 2014
3
by Fu, You
Published 2003
4
by Murphy, Dana
Published 2018
5
by Feng, Qingchai
Published 2017
6
7
by Zonggongdaren
Published 2016
8
by Chen, Jinlong
Published 2010
9
by You fu.
Published 2004
10
by Mai Ah Entertainment
Published 2007